ระบบตับอ่อนประดิษฐ์ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ประเมินระบบตับอ่อนเทียมใหม่ซึ่งตรวจสอบและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยอัตโนมัติพบว่าระบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาแบบเดิมที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เข้าร่วมตลอดทั้งวันและข้ามคืน หลังเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อย แต่ร้ายแรงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสามารถลดลงถึงระดับที่ต่ำอย่างเป็นอันตรายเมื่อคนนอนหลับตับอ่อนเทียมหรือที่รู้จักกันในนามการควบคุมแบบวงปิดเป็นระบบการจัดการเบาหวานแบบที่ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องและส่งฮอร์โมนอินซูลินอัตโนมัติเมื่อจำเป็น ระบบจะเปลี่ยนการเชื่อมั่นในการทดสอบด้วยการส่งอินซูลินแยกต่างหากโดยการฉีดหลายครั้งต่อวันหรือปั๊ม