หาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย

วิธีหนึ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ก็คือการใช้โซลูชันเทคโนโลยีขององค์กรซึ่งมีให้บริการเฉพาะสำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสำหรับ SMEs ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ โซลูชันดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่จากเครื่องมือการจัดการบัญชีและลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

ด้วยโซลูชั่นเหล่านี้เอสเอ็มอีสามารถเพิ่มผลผลิตลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจขยายธุรกิจและหาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายเป็นอันดับสองรองลงมาคือ 66 เปอร์เซ็นต์และโครงการฝึกอบรมด้าน ICT ที่มีโครงสร้างสำหรับพนักงานอันดับที่ 3 ร้อยละ 53 นายศุภรัตน์มารัตน์หัวหน้ากลุ่มธุรกิจธนาคารยูโอบีประเทศไทย